Jízda v koloně

Tipy a triky nejen k motorkám
Zamčeno
Martin
Officer

Jízda v koloně

Příspěvek od Martin » 08 čer 2016, 12:22

Jízda v organizované skupině cik-cak s dostatečnými rozestupy je bezpečnější než jízda v houfu kde nikdo neví, kde má jet.

Úvodem
Když jedeš v koloně tak musíš pravidla přesně dodržovat, každá odchylka ohrozí kamaráda se kterým jedeš kolo na kole.

Uspořádání kolony
Dvouřadá formace s uspořádáním cik –cak. První jezdec vede kolonu (Road Captain), a jede vždy vlevo. Druhý v pořadí jede v pravé řadě za vedoucím jezdcem. Takové řazení mašin zabraňuje automobilům předjíždět jednotlivé jezdce a vtlačovat se do kolony mezi motorky. Poslední jezdec (zadní střelec, Tail Gunner) může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace.

Vedoucí jezdec, Road Captain
Jeho jízda určuje jak jede celá kolona. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě.Před odjezdem vydá vedoucí jezdec pokyny závazné pro všechny jezdce. Seznámí jezdce se signály které bude za jízdy používat. Zásadně si zjistí zda bude mít v koloně jezdce s malými zkušenostmi nebo jezdce jezdící pomaleji a těm vykáže místo za sebou. Zkušení jezdci se řadí samostatně do kolony. Pozor, vedoucí jezdec nevidí a nespočítá za jízdy víc než 6 – 8 motorek za sebou. Určí posledního jezdce, měl by to být dobrý jezdec znalý trasy a schopný zajistit pomoc pro jezdce s poruchou apod.

Poslední jezdec, zadní střelec, Tail Gunner
Je prodloužené oko vedoucího jezdce. Sleduje formaci a jízdu členů kolony. Ty kteří nedodržují pravidla v jízdě kolony napomene. Hlídá zejména předjíždějící vozidla. Při jízdě na silnici se dvěma a více pruhy navíc sleduje vedoucího jezdce a jakmile ten přejede do vedlejšího pruhu přejíždí současně s ním. Jeho povinností je postarat se o odpadlé jezdce. Při odjezdu kolony dá vedoucímu jezdci signál k odjezdu.

Méně zkušení jezdci a jezdci na slabších strojích
Jezdci s menšími jezdeckými zkušenostmi a jezdci zvyklí jezdit výrazně pomaleji než je dohodnutá rychlost jízdy kolony jsou vedoucím jezdcem zařazeni na pozice těsně za ním a jsou povinni toto místo dodržovat. Rychlost a styl jízdy kolony přizpůsobí vedoucí jezdec schopnostem těchto jezdců.

Dorovnání výpadku v koloně
Vypadne-li jezdec z kolony je zapotřebí mezeru co nejdříve zacelit. Jezdec jedoucí v řadě za odpadlým jezdcem se dotáhne na jeho místo. Zásadně je nepřípustné vyplnit mezeru přejetím z řady do řady.

Chování jednotlivce
Uvědomte si, že jízda v koloně je náročnější než samostatná jízda a proto musíte o hodně více sledovat silnici a ostatní jezdce. Zvlášť je nutné pečlivě sledovat jezdce před sebou a vedle sebe. O jezdce za sebou se můžete starat méně, stará se o Vás on.

Řazení při zastavení, např. na červenou
Všichni jezdci sledují semafor (nikoli záda jezdce před sebou). Pouze pokud všichni sledují semafor je možné po naskočení zelené odjet prakticky v jednom "balíku". Pokud kolona neodjede na zelenou v jednom "balíku" je to v pr....

Přechod na jízdu v zástupu
Na úzké silnici nebo tam, kde není možné z jiných důvodů jet ve dvojstupu přejde kolona samovolně v jízdu v zástupu s použitím metody zipu. Vzdálenost mezi jezdci se prodlouží. Jakmile to situace dovolí tak se kolona opět s použitím principu Zipu vrátí do dvojstupu a zkrátí jízdní rozestupy.

Tankování
Tankuje se na pokyn vedoucího jezdce vždy po cca 200 km, není-li dohodnuto jinak. Každý natankuje plnou nádrž a zajde si na retych.

Jízda přes město
Před městem je zapotřebí kolonu zpomalit a zkrátit jízdní odstupy na minimum. Doporučuje se dohodnout si místo srazu za městem pro případ, že se kolona roztrhá.

Setkání s jinou kolonou
Jedou-li dvě kolony po přechodnou dobu společně tak se zařadí za sebe a jezdi obou kolon se mezi sebou nemísí. Pokud jedou samostatně je zapotřebí mezi kolonami dodržovat dostatečný odstup který umožní ostatním vozidlům bezpečné předjetí.

Předjíždění
Když předjíždí cizí vozidlo je nejlépe mu předjíždění umožnit, uhnout vpravo a rukou naznačit, že o něm víte. Složitější je opačná situace. Vedoucí jezdec musí začít předjíždět teprve tehdy, kdy má naději, že v krátkém čase budou moci postupně předjet všichni jezdci. Je při tom třeba brát ohled na méně zkušené jezdce. Při předjíždění maximálně využijte akceleraci motorky aby jste předjeli v co nejkratším čase a rychle pokračujte co nejdál před předjížděné vozidlo, necháte tím prostor pro jezdce za vámi, aby měli dost místa na zařazení před předjížděné vozidlo. Kolona zásadně předjíždí v pořadí jezdců, vyvarujte se toho aby jste předjeli váhajícího jezdce před sebou!!! Ti kteří už předjeli vidí o hodně dál zda se neblíží protijedoucí vozidlo a je tedy praktické dát jezdcům za sebou zdvižením ruky signál, že je silnice volná. Pozor, je to jen upozornění, nikoliv pokyn předjížděj bezhlavě! Po předjetí se kolona rovná zpět do tvaru.

Signály
https://www.youtube.com/embed/BvauMbUULXk  Nové okno

Chování v zatáčkách a na křižovatkách
http://www.sunsethog.com/group-riding-orientation  Nové okno
Hlavně v klidu ....

Zamčeno